Categories
Sports

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดตัวเกมออนไลน์ “เกมล่า ท้า จริง”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันไซเบอร์ในเยาวชนแบบจัดเต็ม ด้วยการเปิดตัวเกมออนไลน์ “HDF CYBER WIZ เกมล่า ท้า จริง” เพื่อหาสุดยอดเกมเมอร์ผู้ปราบปรามวายร้ายที่หวังมอมเมาเยาวชนบนโลกออนไลน์ และปกป้องสังคมให้พ้นภยันตรายทุกรูปแบบ เตรียมกดปุ่มสตาร์ตพร้อมกันวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดตัวเกมออนไลน์ "เกมล่า ท้า จริง"

“HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” เป็นกิจกรรมแข่งขันเกมออนไลน์บนเว็บบราวเซอร์ ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชิงทุนการศึกษากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท

พร้อมใบประกาศนียบัตร โดยเปิดให้นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ 1-6 หรือเทียบเท่าของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเข้าร่วมประลองความท้าทายในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31สิงหาคม 2564

เกมออนไลน์เป็นกิจกรรมที่เข้าถึงเยาวชนยุคปัจจุบัน จึงเป็นช่องทางสำคัญที่จะกระตุ้นให้เยาวชน มีสำนึกที่ดี เรียนรู้ และใช้สาระประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์จากสื่อดิจิทัล และ “HDF CYBER WIZ เกมล่า ท้า จริง” ออกแบบมาให้ผู้เข้าชิงชัยต้องฝ่าด่านต่างๆ ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและต้องคิด วิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณและสติปัญญานำทางไปสู่การแก้ปัญหาจนมีชัยชนะเหนือกับดักกลลวงในเกม เพื่อปกป้องตนเองและครอบครัว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวถึง “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” ว่า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมตาม พระปณิธานของ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนไทยมีพฤติกรรมในการสื่อสารและบริโภคข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ  “สิ่งสำคัญที่สุดในการเสพสื่อออนไลน์ปัจจุบัน เราต้องฝึกฝนการใช้ปัญญาแยกแยะสื่อดีออกจากสื่อลวงที่บิดเบือนข้อเท็จจริง จึงจะได้ชื่อว่าเป็นปัญญาชนยุคดิจิทัลที่สมบูรณ์” ศ.นพ.นิธิ มหานนท์กล่าว

 ในการสร้างภูมิคุ้มกันและการเรียนรู้นี้ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย โดยได้รับการรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *